plnící ventil s maketovou přírubou

Od roku 2010 dochází ke změně v sortimentu vyráběných plnících ventilů.
Plnící ventily na benzínové palivo - MPJ 4041, 4043, 4046, 4048 (pro motory s jiskřivou svíčkou) jsou nyní k dispozici pouze v nové verzi (označení Mk2)

Původní konstrukce využívala k těsnění kuželky směrem ven z tělesa ventilu i k jištění plnící koncovky jeden "O" kroužek - ten "zaskočením" do zápichu při plnění držel plnící koncovku v pracovní poloze. Protože se v poslední době podstatně změnilo složení benzínu natural, docházelo i ke změně chování pryžového prvku - v závislosti na složení a dodavateli paliva koncovka buď ve ventilu po čase držela velmi málo, nebo naopak zasouvání bylo obtížnější a bylo riziko poškození "O" kroužku. Z výše uvedených důvodů byla konstrukce ventilů zcela přepracována - aretace plnící koncovky je nyní vyřešena bajonetem s drážkou. Koncovka má nově dva tvarové segmenty a aretační kolík. Při plnění se koncovka zasune do tělesa a tím dojde k odtlačení kuželky - palivo může proudit do nádrže v modelu. Následným pootočením koncovky dojde k aretaci koncovky v tvarové čelní části tělesa plničky a koncovka je bezpečně fixována v pracovní poloze bez nebezpečí samovolného rozpojení okruhu. Po naplnění nádrže se pootočí koncovkou zpět a tlakem vnitřní pružiny a mírným tahem dojde k vysunutí koncovky a opětovnému utěsnění kuželky plnícího ventilu. Výhodou nového provedení je tudíž to, že fixace koncovky v pracovní poloze není již řešena pružností těsnícího elementu, ale je pevně dána bajonetem - bez rizika, že by mohlo dojít k samovolnému vypadnutí koncovky.

MPJ 4041 Plnící ventil benzín Mk2 malý MPJ 4043 Plnící ventil benzín Mk2 velký MPJ 4046 Jednocestný plnící ventil Mk2 benzín malý MPJ 4048 Jednocestný plnící ventil Mk2 benzín velký

Plnící ventily verze Mk2 mají stejná katalogová čísla jako dříve, jen v názvu je uvedeno, že se jedná o verzi Mk2

MPJ 4041 Plnící ventil benzín Mk2 malý
MPJ 4043 Plnící ventil benzín Mk2 velký
MPJ 4046 Jednocestný plnící ventil Mk2 benzín malý
MPJ 4048 Jednocestný plnící ventil Mk2 benzín velký


Odpovídající plnící koncovky pro Mk2 verze mají následující katalogová čísla

MPJ 4058 Univerzální plnící koncovka Mk2 malá - náhradní
MPJ 4059 Univerzální plnící koncovka Mk2 velká - náhradní

Obě konstrukční provedení jsou vzájemně nezaměnitelné - tzn. pro verzi Mk2 je nutno používat Mk2 verzi plnící koncovky - původní nejde použít (důležité zejména pro výběr náhradní plnící koncovky).