nuts

Počínaje 1.2.2011 dochází k doplnění sortimentu přesného spojovacího materiálu a následující položky:

Maketové šestihranné matice (MPJ 79102-79104)
Maketové podložky (MPJ 79322-79324)
Soustružené podložky (MPJ 79302-79304)
Šestihranné matice s podložkou (MPJ 79082-79084)
Uzavřené šestihranné matice (MPJ 79062-79064)

 

 

 


Maketové matice (MPJ 79102-79104)

Běžný normalizovaný malý spojovací materiál (tzn. prakticky od M1,6 dolů) má jednu zásadní odlišnost proti větším rozměrům (nad M1,6) a to jsou poměry mezi jednotlivými rozměry.
Typicky se to třeba týká šestihranů matic - malé závity mají zvětšené rozměry "OK" (= Otvor Klíče - tzn. rozměr přes protější plochy šestihranu). Důvod je vyloženě uživatelský - větší dosedací plocha na čelech matic umožňuje lepší dosednutí matice na materiál, s maticemi se snáze manipuluje (snáze se za větší šestihran dotahují) a jsou i menší nároky na rozměrové tolerance příslušných klíčů.
Ovšem pro použití na maketách (tzn. tam, kde má tento spojovací materiál věrně zobrazovat skutečný šroub s maticí například M24) je to zásadní vada - normalizované matice vypadají na první pohled ve špatném měřítku - jsou neadekvátně velké a to zcela zásadním způsobem kazí vzhled maket.
Proto došlo k doplnění sortimentu o tzv. "maketové šestihranné matice" - jejich rozměry sice neodpovídají normě, ale poměry rozměrů mají jako velké matice, takže v měřítku již vše vypadá správně.

Maketové podložky (MPJ 79322-79324)

Protože stejná situace je i u podložek (běžné mají rozměry odpovídající rozměrům matice - což ale znamená, že v měřítku jsou příliš velké), jsou nově vyráběny i maketové podložky s rozměry přizpůsobenými maketovým maticím.

nuts_2 nuts_3

 

 

Soustružené podložky (MPJ 79302-79304)

Přesné soustružené podložky, rozměry odpovídají standardním rozměrům matic.

Matice s podložkou (MPJ 79082-79084)

V případě, kdy je třeba zabránit poškození povrchu dílce při dotahování matice klíčem a navíc je třeba maximálně zjednodušit montáž, je možné použít matice s podložkou. U těchto matic je šestihran vyroben jen v částečné délce, u dosedací plochy matice je ponechán kruhový profil tyče (samozřejmě hrany jsou sraženy), takže matice tvoří s podložkou jeden výrobek. Kruhová část matice tedy simuluje podložku, a tak se při utahování matice nemůže klíč dostat do kontaktu s povrchem dílce, navíc při montáži odpadá složitější manipulace se samostatnými podložkami. Tyto matice (stejně jako jiný spojovací materiál) mají šestihran vyráběný synchronním polygonálním frézováním na automatech švýcarského typu od firmy Tornos - proto matice mají skutečně ostré hrany a nejsou na nich lokální podélná poškození povrchu, které bývá obvyklé na povrchu běžných šestihranných matic vyrobených pěchováním nebo obráběním z šestihranných profilových tyčí.

washnutscwash

 

Uzavřené matice (MPJ 79062-79064)

V některých případech je třeba, aby koncová část šroubu byla skrytá - buď z důvodu vzhledu, nebo aby nedošlo ke zranění osoby, příp. nesmí dojít k poškození konce závitu - buď mechanicky (něčím se do vyčnívající části může narazit) nebo je riziko, že do spoje může proniknou například voda (závitem - mezi maticí a šroubem).
V těchto případech je výhodné použít uzavřené matice - vyráběné jsou ve velikostech M1 - M1,4, šestihran je opět polygonálně soustružen.  

do