Elastická spojkaPříslušenství pro lodní modeláře patří již od roku 1995 neoddělitelně do sortimentu naší firmy. Původně MPJET vystupoval pouze jako OEM výrobce. Část vyrábeného sortimentu byla dodávána přímo našim odběratelům jako zákaznické díly, ostatní výrobky pro lodní modeláře byly distribuovány firmou VEPA, pod jejím obchodním jménem. V polovině roku 2004 došlo mezi firmou VEPA a MPJET k dohodě o úpravě distribučního systému - veškerý seriový sortiment firmy VEPA byl zařazen přímo do distribuční nabídky MPJET. Sortiment zákaznických výrobků pro výrobce lodí zůstal zachován, přičemž bylo dohodnuto, že postupem času budou do standardního sortimentu přesouvány některé speciální položky (zejména ty, které jsou běžnější, na nichž není problém s exkluzivitou konstrukčního řešení).
Dalším novým výrobkem pro lodní modeláře jsou elastické spojky. Jsou určeny pro spojení mezi elektromotorem a lodní hřídelí v modelech lodí, kde není přenášen vysoký výkon, ale je kladen důraz na maximální odhlučnění pohonu (zejména makety). Vlastní spojka se skládá ze tří části - dvou unašečů a spojovacího členu trubkového tvaru. Unašeče jsou mosazné, upevnění na hřídele je řešeno pomocí stavěcích imbus šroubů M4 x 4. Drážkování na unašečích je zhotoveno odvalem, takže je skutečně soustředné. Elastická spojka po demontáži Unašeče jsou vyráběny s různou velikostí otvorů - 2,3 ,3 3,2 a 4 mm. Spojovací díl je z TPE, černé barvy, vnitřní tvar odpovídá drážkování unašečů, mírný přesah zjednodušuje montáž a zlepšuje přenost kroutícího momentu z elektromotoru na lodní hřídel. Díky tomu, že kovové unašeče se navzájem nedotýkají (jsou spojené TPE spojovacím členem), nedochází k přenosu vibrací z elektromotoru (nebo převodovky) do lodního hřídele a tudíž ani do trupu lodi. Důležité je ovšem, aby vlastní pohon (elektromotor nebo elektromotor s převodouvkou) byl též upevněn do trupu pružně - jinak by se vibrace přenášely přímo, k omezení hlučnosti by nedošlo. Při návrhu zástavby spojky je třeba se snažit, aby oba unašeče nebyly zbytečně mimoběžné nebo s velkou úhlovou odchylkou, neboť jakákoli zbytečná nesouosost zbytečně zvyšuje ohřev spojovacího členu, rovněž dochází k zvýšení pasivních odporů v pohonu. Prostě obecně platí, že tato spojka je sice schopná eliminovat jisté nesouososti, ale čím jsou hřídele obecně umístěné souose lépe, tím je funkce spojky lepší.